Монгол билгийн тооллын календарь

Билгийн жил:    Билгийн сар:

[ S. Janson, Tibetan calendar mathematics гэсэн өгүүлэл дээр түшиглэж Javascript дээр хийв ]    [ Эх код (utf-8) | calendar_mn.js | zurhai_mn.js ]    [ Go to | English version | Other variations of Tibetan calendar | Төвд, Бутаны календарь ]